نمايشگاه بين المللی صنعت دام ، طيور و دامپزشکی

نمایشگاه سال 97دام و طیور 97

چرا نمایشگاه اصفهان ؟

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در راستای ارتقای سطح کیفی صنعت دام و طیور کشور این نمایشگاه را در شهر تاریخی اصفهان و استانی که 40 درصد واحد های صنعتی دام و طیور کشور را در خود دارد، برگزار می کند.

امکان هشدار امکان تماس امکان عضويت

همراهان ما

لیست برخی از همراهان ما در این نمایشگاه

تماس با ما

با تکمیل فرم ارتباط با ما پیام ها، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

cccode
ا