نمايشگاه بين المللی صنعت دام ، طيور و دامپزشکی

ستاد برگزاری نمایشگاه

کارشناس ثبت نام: خانم روشنی
شماره های تماس: 88379252-021 / 36158-051 / 09150025425
پست الکترونیک : Roshani.epma@gmail.com

کارشناس ناظر: خانم رفسنجانی
شماره های تماس: 32606602-031 / 09134632313

امکان هشدار امکان تماس امکان عضويت

همراهان ما

لیست برخی از همراهان ما در این نمایشگاه

تماس با ما

با تکمیل فرم ارتباط با ما پیام ها، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

cccode
ا