فرم ثبت نام غرفه داران Isfahanvet 2019

کليه غرفه داران محترم موظف به رعايت موازين و شئونات اسلامي طبق چهارچوب اعلام شده در طول برگزاري نمايشگاه مي باشند، که طي آن خواهران با حجاب کامل اسلامي و عدم استفاده از زيورآلات و آرايش و برادران نيز عدم استفاده از کراوات در غرفه‌ها حضور مي يابند 

  تعداد مجاز كارت شناسايي براي افراد مستقر در غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام ،طیور ،دامپزشکی

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم می رساند بر اساس متراژ غرفه ثبت نام شده می توانندتعداد نفرات غرفه دار  را اعلام نمایند .

کارت شناسایی

فضای داخل سالن

تعداد

تا ۱۲ متر مربع

۲

۱۲  تا  ۲۴    مربع

۴

۲۴ تا ۴۸متر مربع

۸

۴۸تا ۶۰متر مربع

۱۰

 ۴۸ تا ۶۰  متر مربع

۱۰

 ۶۰   تا  ۱۲۰ مترمربع

۱۰

۱۲۰   تا   ۱۵۰ مترمربع

۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ا