You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور / عضویت  فارسی | ENGLISH 
ورود به سامانه

زمان باقیمانده تا شروع نمایشگاه

نماینده فروش كمپانی دكتر اكر آلمان در خاورمیانه: خوراك وارداتي دام و طيور در شرايط مناسبي نگهداري نمي شود

نماینده فروش كمپانی دكتر اكر آلمان در خاورمیانه: خوراك وارداتي دام و طيور در شرايط مناسبي نگهداري نمي شود

سمینار آموزشی نقش توكسین بایندرها در خوراك دام و طیور در حاشیه دهمین نمایشگاه دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان با حضور كارشناسان و دانشجویان رشته مهندسی كشاوررزی برگزار شد .

1390/09/12
نماینده فروش كمپانی دكتر اكر آلمان در خاورمیانه: خوراك وارداتي دام و طيور در شرايط مناسبي نگهداري نمي شود

نماینده فروش كمپانی دكتر اكر آلمان در خاورمیانه: خوراك وارداتي دام و طيور در شرايط مناسبي نگهداري نمي شود

سمینار آموزشی نقش توكسین بایندرها در خوراك دام و طیور در حاشیه دهمین نمایشگاه دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان با حضور كارشناسان و دانشجویان رشته مهندسی كشاوررزی برگزار شد .

1390/09/12
تجاری سازی علوم و فنون كشاورزی، هدف دهمین نمایشگاه دام و طیور

تجاری سازی علوم و فنون كشاورزی، هدف دهمین نمایشگاه دام و طیور

رییس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت:یكی از اهداف اصلی دهمین نمایشگاه دام،طیور، دامپزشكی و آبزیان اصفهان بحث تجاری سازی علوم و فنون بخش كشاورزی است.

1390/09/10
تجاری سازی علوم و فنون كشاورزی، هدف دهمین نمایشگاه دام و طیور

تجاری سازی علوم و فنون كشاورزی، هدف دهمین نمایشگاه دام و طیور

رییس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت:یكی از اهداف اصلی دهمین نمایشگاه دام،طیور، دامپزشكی و آبزیان اصفهان بحث تجاری سازی علوم و فنون بخش كشاورزی است.

1390/09/10
دهمین نمایشگاه بين المللي دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان گشايش يافت

دهمین نمایشگاه بين المللي دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان گشايش يافت

دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان با حضور مسؤولان استاني و كشوري گشايش يافت.

1390/09/08
دهمین نمایشگاه بين المللي دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان گشايش يافت

دهمین نمایشگاه بين المللي دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان گشايش يافت

دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، دامپزشكی و آبزیان در اصفهان با حضور مسؤولان استاني و كشوري گشايش يافت.

1390/09/08
محققيان:نمايشگاه بين المللي دام و طيور امکان جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی را فراهم مي كند

محققيان:نمايشگاه بين المللي دام و طيور امکان جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی را فراهم مي كند

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان گفت: دهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، دامپزشكي و آبزيان اصفهان كه بزرگ ترين و جامع ترين نمايشگاه تخصصي اين حوزه در مركز و نيمه جنوبي كشور است، با هدف توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری اين بخش در جهت ارزآوري ملي و همچنین معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی کشور برپا شده است و زمينه جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی را فراهم مي سازد.

1390/09/08
محققيان:نمايشگاه بين المللي دام و طيور امکان جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی را فراهم مي كند

محققيان:نمايشگاه بين المللي دام و طيور امکان جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی را فراهم مي كند

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان گفت: دهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور، دامپزشكي و آبزيان اصفهان كه بزرگ ترين و جامع ترين نمايشگاه تخصصي اين حوزه در مركز و نيمه جنوبي كشور است، با هدف توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری اين بخش در جهت ارزآوري ملي و همچنین معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی کشور برپا شده است و زمينه جذب سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی را فراهم مي سازد.

1390/09/08
جذب 300 ميليارد ريالي تسهيلات هدفمندسازي يارانه ها در بخش دام و طيور استان

جذب 300 ميليارد ريالي تسهيلات هدفمندسازي يارانه ها در بخش دام و طيور استان

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت: بخش دام و طيور استان توانسته است 300 ميليارد ريال تسهيلات هدفمندسازي يارانه ها را از ابتداي اجراي اين قانون تا كنون به خود اختصاص دهد كه اين تسهيلات با كارمزد 4 درصد و بازپرداخت 5 ساله بوده و تا كنون 580 طرح استان را شامل شده است.

1390/09/08
جذب 300 ميليارد ريالي تسهيلات هدفمندسازي يارانه ها در بخش دام و طيور استان

جذب 300 ميليارد ريالي تسهيلات هدفمندسازي يارانه ها در بخش دام و طيور استان

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت: بخش دام و طيور استان توانسته است 300 ميليارد ريال تسهيلات هدفمندسازي يارانه ها را از ابتداي اجراي اين قانون تا كنون به خود اختصاص دهد كه اين تسهيلات با كارمزد 4 درصد و بازپرداخت 5 ساله بوده و تا كنون 580 طرح استان را شامل شده است.

1390/09/08