http://isfahanvet.ir/sites/isfahanfair.ir/isfahanvet.ir/contents/pms_item/4238_itemText.htmlstring(74103) "

بیش از یک‌‌ هزار بازدید کننده متخصص در یک روز و در قالب 20 تور برنامه ریزی شده از چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان بازدید کردند.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، این بازدیدکنندگان از میان کشاورزان، رؤسا و مدیران سازمان های جهاد کشاورزی شهرستان های مختلف استان بودند که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و در قالب تورهای برنامه ریزی شده در نمایشگاه حضور یافته و علاوه بر بازدید، در کارگاه های آموزشی جانبی نیز شرکت کردند.

"