http://isfahanvet.ir/sites/isfahanfair.ir/isfahanvet.ir/contents/pms_item/4239_itemText.htmlstring(76016) "

مشاور وزیر و مدیر کل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی از چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور اصفهان بازدید کرد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، محمود فتاح الجنان در این بازدید گفت: ترکیب ظرفیت های بسیار وسیع استان اصفهان در حوزه دام و کشاورزی با دانش فنی نیروهای متخصص این استان، نتیجه ای جز چنین نمایشگاه موفقی نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که شرکت هایی که خدمات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده اند، بسیار به روز و استاندارد هستند، اظهار داشت: این نمایشگاه ها در راستای تقویت بخش خصوصی به عنوان یکی از اهداف مهم دولت و همچنین یکی از مؤلفه های اقتصاد موقتی، بسیار مؤثر عمل می کنند.

وی ادامه داد: نگاه به صنعت دام و کشاورزی، در شرایط پساتحریم و به ویژه در استان اصفهان که در زمینه تولید محصولات و صنایع تبدیلی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، بسیار خوش بینانه است.

مهندس قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مهندس شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، دکتر مجیری معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان و بازرسان ویژه بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان سازمان توسعه تجارت از دیگر بازدیدکنندگان ویژه این نمایشگاه بودند.

نظارت، ارزیابی و ارایه گزارش جامع از چگونگی اجرای قوانین و تطابق دادن عملکردها با قوانین بالا دستی به منظور ارایه به مقام عالی وزارت از جمله اهداف این بازرسان برای حضور در این نمایشگاه بود. همچنین روند احداث پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با حضور رییس اداره بازرگانی خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

 

"