نمايشگاه بين المللی صنعت دام ، طيور و دامپزشکی

ستاد برگزاری نمایشگاه

کارشناس ثبت نام: خانم نصیری
شماره های تماس: 86031300-021 / 36158-051 / 09024680100
پست الکترونیک : nasiri.expo@gmail.com
کارشناس ناظر: خانم رفسنجانی
شماره های تماس: 32606602-031 / 09134632313

امکان هشدار امکان تماس امکان عضويت

همراهان ما

لیست برخی از همراهان ما در این نمایشگاه

تماس با ما

با تکمیل فرم ارتباط با ما پیام ها، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

cccode
ا